Afspraken

Afspraken

  • Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
  • Meldt u zich +/- 5 minuten vóór aanvang van uw afspraak in de wachtkamer (via barcodescanner of touch-screen).
  • Indien u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden.
  • Indien u uw afspraak bij verhindering minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de vrijdag ervoor om 11.00 uur geannuleerd dienen te zijn.
  • Het annuleren of verzetten van afspraken kan alleen telefonisch, bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden.
  • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw aanvullende tandartsverzekering.
  • Indien u aan ons uw mobiele nummer heeft doorgegeven, ontvangt u in principe twee werkdagen voorafgaand aan uw afspraak een geautomatiseerde afspraakherinnering per sms. De afspraakherinnering is een service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij het niet ontvangen van een afspraakherinnering betekent dit niet dat uw afspraak geen doorgang vindt.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met ons op telefoonnummer 0577-461990 (tussen 8.00 en 12.00 uur) of info@mzpg.nl.
  • Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks bellen van 08:00 tot 12:00.
  • Bij uw eerste (of eenmalige) bezoek dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Afsprakenkaartjes met Barcode of touch-screen

Op het afsprakenkaartje staat niet alleen de afspraak voor de behandeling maar ook een barcode. Als u zich komt aanmelden kunt u de barcode scannen. Het scherm van de barcode scanner is geplaatst in de wachtkamer. Zodra de barcode door de scanner is gelezen, staat u in ons systeem “in wachtkamer”. U hoeft niet in de rij te wachten en wij weten dat u er bent.

Hebt u geen afsprakenkaartje? Geen probleem, u kunt zich ook via het touch-screen in de wachtkamer aanmelden. Klik op 'aanmelden', na het beantwoorden van enkele vragen bent u aangemeld.