Tandartsverzekering 2018

Tandartsverzekering 2018

De tandartsverzekering is een van de meest gekozen aanvullende zorgverzekeringen op de verplichte basisverzekering. Tandartskosten kunnen namelijk behoorlijk oplopen en de basisverzekering vergoed maar weinig tandartskosten voor volwassen. Het is belangrijk om volgend jaar goed verzekerd door het leven te gaan.
 

Eigen risico

Over de basisverzekering dient iedere verzekerde op te draaien voor een deel van de eigen zorgkosten, dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. In 2018 is het bedrag van het eigen risico €385,-. Zeer waarschijnlijk zal het eigen risico volgend jaar ook €385,- bedragen. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden. Belangrijk is dat het eigen risico alleen van toepassing is op zorg uit de basisverzekering. Voor alle tandheelkundige kosten die voor vergoeding in aanmerking komen vanuit uw aanvullende tandartsverzekering geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt ook niet voor tandartskosten voor verzekerden onder de 18 jaar. Bepaalde bijzondere vormen van tandheelkundige zorg komen echter wél voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt dus ook een eigen risico.

Tandheelkundige kosten binnen de basisverzekering

Reguliere tandartskosten vallen voor volwassenen in de meeste gevallen buiten de basisverzekering, zoals controle of het vullen van een gaatje. Als u toch bepaalde tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering ontvangt, wordt voor deze kosten wel eerst het eigen risico aangesproken. In een situatie waarbij er sprake is van ernstige ontwikkelingsstoornissen, groeistoornissen, afwijkingen van mond of gebit of als er sprake is van een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij medische behandeling met tandheelkundige zorg vereist is, worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Hier vallen de kosten die in het ziekenhuis gemaakt worden dus ook onder, bijvoorbeeld bij een lastige extractie waarbij de tandarts de kies zelf niet kan trekken.

Ook volwassenen die uitneembare gebitsprothesen of implantaten nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak, krijgen de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten wordt ook uw eigen risico aangesproken: voor de vergoeding van een prothese geldt namelijk een eigen bijdrage van 25%. Ook de kosten voor tandheelkundige chirurgie uitgevoerd door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoedingen tot 18 jaar

Ook kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering  verzekerd voor de meeste tandartskosten. Deze kosten worden vaak geheel vergoed en er geldt geen eigen risico. Het gaat om behandelingen als:

Periodiek preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);
- Verwijderen van tandsteen;
- Fluoridebehandeling;
- Röntgenfoto's;
- Vullingen;
​- Wortelkanaalbehandeling.

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar valt niet binnen de vergoeding van de basisverzekering. Ouders met kinderen die mogelijk een beugel nodig hebben, kunnen zich hiervoor aanvullend verzekeren.

De kosten voor een orthodontische behandeling kunnen erg hoog oplopen, dus het zou verstandig kunnen zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten wanneer u denkt een beugel nodig te hebben. Een gemiddelde behandeling kan namelijk tussen de €2.000,- en €2.500,- kosten. De behandeling duurt vaak rond de twee jaar en omvat dus ook twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel drie jaar de premie van de aanvullende verzekering moeten betalen als u een vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wilt ontvangen.

Dekking maximumbedrag

Alle aanvullende tandartsverzekeringen vergoeden tot een maximaal bedrag per jaar aan tandartskosten. Alle kosten voor de tandarts die dit maximumbedrag overschrijden, moeten door de aanvullend verzekerde zelf worden betaald. Er zit dus verschil in wat u vergoed krijgt aan tandartskosten. De tandartsverzekering kan de gehele kosten vergoeden of alleen een deel van de gemaakte tandartskosten.  

Wat wordt er vergoed?

Welke behandelingen precies vergoed worden hangt af van welk pakket u kiest, met andere woorden hoeveel u bereid bent voor uw tandartsverzekering te betalen. De meeste tandartsverzekeringen vergoeden in ieder geval de reguliere controleafspraken, bezoeken aan de mondhygiënist, en behandelingen als vullingen en kiezen trekken. De duurdere tandartsverzekeringen vergoeden daarnaast ook behandelingen als implantaten, kronen en bruggen, en het maken van (röntgen)foto’s.  

De goedkoopste tandartsverzekering in 2018 hoeft niet altijd de beste dekkingen te hebben. Een tip is dan ook om bij het kiezen van een verzekering niet alleen te kijken naar de premie die u moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van de tandartsverzekering. Soms sluit een zorgverzekeraar namelijk bepaalde vergoedingen uit (bijvoorbeeld het plaatsen van een kroon) of krijgt u voor bepaalde behandelingen slechts een deel van de kosten vergoed (bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto). 

Verscheidenheid aan verzekeringen

Bij het kiezen van een tandartsverzekering valt het op dat er een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan mogelijkheden bestaat. Er zijn namelijk bijna 60 verzekeringsmaatschappijen te onderscheiden, waarvan Achmea op dit moment marktleider is met ongeveer 5,5 miljoen verzekerden. Achmea is een overkoepelende organisatie die 12 verzekeringsmaatschappijen onder haar hoede heeft, zoals FBTO en Interpolis. De één na grootste organisatie in Nederland is VGZ, die iets meer dan 4 miljoen Nederlanders verzekerd heeft met een zorgverzekering. VGZ heeft ook 12 verzekeringsmaatschappijen onder haar hoede, bijvoorbeeld Univé en ZEKUR. 

De grote hoeveelheid aan verzekeringen, het grote aantal doelgroepen, de verschillende vormen van de tandartsverzekeringen en de variabiliteit in prijs maakt de branche voor tandartsverzekeringen complex en niet erg transparant. Om die reden zal Tandarts.nl de tandartsverzekeringen voor 2018 met elkaar vergelijken zodat u een goede vergelijking kan maken en de best passende verzekering kan kiezen.

Wanneer tandartsverzekering?

Het is nuttig om een tandartsverzekering af te sluiten indien u de verwachte kosten voor de tandarts niet zelf denkt te kunnen betalen. Het kan hierbij verstandig zijn om met uw tandarts te overleggen over de verwachte tandartskosten, zodat u niet voor verassingen komt te staan. De tandarts kan dan een offerte van de behandelingen voor u opmaken. Als u geen tandartsverzekering heeft, is het goed om te bedenken dat u voldoende gespaard moet hebben om de kosten zelf te betalen. Let wel dat niet elke zorgverzekeraar u zomaar accepteert voor de aanvullende tandartsverzekering, er worden namelijk vaak bepaalde acceptatievoorwaarden gehanteerd. 

Veel mensen hebben echter helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Zeker bij een gezond gebit haalt u er nauwelijks voordeel uit, omdat u dan al snel meer betaalt voor de premie dan wat u vergoed krijgt. Bijvoorbeeld: een reguliere controle kost €21,00 (wettelijke tandartstarieven 2018). De kosten om één of twee keer deze controle zelf te betalen liggen veel lager dan de jaarlijkse kosten voor een aanvullende tandartsverzekering. Het is daarom verstandig om te controleren of het afsluiten van een tandartsverzekering wel loont. Bedenk vooraf hoeveel tandartszorg u waarschijnlijk nodig heeft het komende jaar en bereken hoeveel dit ongeveer zal gaan kosten. Is dit meer of minder dan de kosten van uw aanvullende tandartsverzekering? Gebruik voor de berekening de tarieven voor tandheelkundige zorg. De maximum tarieven zijn wettelijk vastgesteld en voor alle tandartspraktijken in Nederland gelden deze tarieven.

Wijzigingen tandartsverzekering

Vanwege de vele veranderingen kan het zeker geen kwaad om u tijdig goed te informeren. Het is goed om vergelijkingen te maken tussen de basisverzekeringen, aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen in 2018.

Een wijziging die vorig jaar is ingegaan is de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen. Deze wijziging wordt ingevoerd omdat eerder een vaste eigen bijdrage van € 125,- gold voor de implantaatgedragen gebitsprothese voor de boven- of onderkaak. Dit terwijl voor een normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten. Door dit vrij forse percentage komt het momenteel in de praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een implantaatgedragen prothese, terwijl deze laatste juist de meer ingrijpende behandeling is. De uiteindelijke kosten voor de patiënt moeten in verhouding komen met de complexiteit van de voor hen aangewezen prothesevorm.

Bijdragen gebitsprothesen

Sinds vorig jaar zijn de bijdragen voor de gebitsprothesen als volgt vastgesteld:

Voor implantaat gedragen prothesen voor de onderkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten;
Voor een implantaat gedragen prothese op de bovenkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 8% van de kosten;
Voor de normale gebitsprothesen wordt eigen bijdrage van 25% van de kosten gehandhaafd.

Ook voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen voert de minister vanaf 1 januari 2017 een eigen bijdrage in van 10% van de kosten. Het gaat hier om de normale onderhoudskosten waarbij de verzekerde zelf ook zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. Bovendien zijn deze kosten vaak beperkt, waardoor de eigen bijdrage maximaal € 45,- zal bedragen.

​Kijk voor meer informatie op: www.tandarts.nl

Terug naar overzicht